Csoportos TSMT-terápia, TSMT-II

A felmérésre a jelenetkezéseket várjuk

Csoportos terápia azoknak a gyermekeknek javasolt, akik Állapot- és mozgásvizsgálatuk alapján enyhén megkésett (eltérő) teljesítményt vagy életkoruknak nem megfelelő teljesítményt mutatnak, de együttműködőek, terhelhetőek, irányíthatóak.

Közel ezer feladatból, izgalmas eszközök felhasználásával, a fokozódó terhelés elvét figyelembe véve állítom össze és mutatom be minden alkalommal azt a pályát, amit meg kell jegyezniük, le kell „küzdeniük”. Eközben észrevétlenül fejlődik a gyermekek nagymozgása, testvázlata, térbeli tájékozódása, oldalisága, mozgáskoordinációja, egyidejű, többcsatornás figyelme, emlékezete, problémamegoldó gondolkodása, szerialitása, viselkedéskontrollja, feladat- és szabálytudata, illetve feladattartása.

A terápia során figyelmi, emlékezeti aktivitási folyamatokat ingerlünk. Figyelünk arra, hogy a beszéd és a mozgás szinkronban legyen, hiszen ez a tanulás alapja az iskolában. Tehát néz, hall, beszél, gondolkodik, mozog egyszerre. Ez a jó szenzomotoros szinkron, amitől függ a sikeres iskolai beválás. A gyerekek azokat az idegpályákat fogják a tanulásra használni, amelyeket ezekkel a nagymozgásokkal ki tudunk alakítani.

A TSMT-II (a TSMT-I-hez hasonlóan) is alkalmazza a fokozódó terhelés elvét, vagyis a könnyebbtől a nehezebb, egyszerűbbtől az összetettebb, a lassabbtól a gyorsabb felé haladunk.

A csoportos terápia feladatai közé több kognitív (értelmi) feladatot teszünk, mely során a gyermekeknek figyelniük, emlékezniük, gondolkodniuk, helyzeteket megoldaniuk, beszélniük, rajzolniuk, társaikkal együttműködve kell. Tehát a gyermek figyeli, megfigyeli, megérti a feladathelyzetet, majd egyedül vagy társaival kooperálva megtervezi és kivitelezi a helyzetnek megfelelő (adaptív) válaszát.

A csoportos foglalkozáson heti 2×45 vagy 2×60 percben vesznek részt a gyerekek max. 10 fős csoportban.

A csoportos TSMT-nek akkor van vége, ha az Állapot- és mozgásvizsgálat eredménye minden területen legalább 75% ez azt mutatja bekövetkezett az általános bejavulás motoros, pszichés-kognitív, szociális-érzelmi területen. A gyermek gyorsabb, hatékonyabb,a figyelme megfelelő, terhelhetőbb, elfogadja az irányítást és társaival is  együttműködő.

Segítő szakemberként a misszióm a korai felismerés, megsegítés, a szülők támogatása, a tanácsadás hisz minél hamarabb segítséget nyújtunk, annál gyorsabban eredményeket érünk el. Elkötelezett hívei vagyunk a prevenciónak.