Varázslatos mesehősök, drámapedagógiai foglalkozás!

A gyógyító játék

Hívjuk gyermekedet a kedd délután 17:00-17:45-ig tartandó foglalkozásokra!

 

Mi történik egy ilyen foglalkozás alkalmával? 

A gyermek játéktevékenysége közben a kreatív gondolkodást akadályozó szociális és érzelmi gátlások oldódnak, így mód nyílik egy sor kreativitást fejlesztő  tevékenységre. A drámajátéknak fontos szerepe van a mindennapi nevelő gyakorlatban, alkalmazhatjuk konfliktusok feloldásához, de felhasználható terápiás céllal is.  A  jövő  a  Cselekvő Emberé,  (drama=cselekvő), aki  képes hatékonyan,  együttműködve,  önállóan,  jól  kommunikálva,  együttérzéssel, kreativitással formálni önmagát és a körülötte lévő világot.

A drámapedagógia célja, hogy a gyermek- saját külső és belső világát, a körülötte lévő világot cselekvés közben felfedezze, megismerje, elhelyezze magát benne, hasson rá, formálja; az átélésen, azonosuláson keresztül segítse a gyermeket belső konfliktusainak feldolgozásában.

 

Mire jó a drámapedagógia a dramatikus nevelés pozitív hatásai: 

– elősegítik a gyermekek öntevékenységének, alkotó készségének, problémamegoldó képessegének, fantáziájának, önálló rugalmas gondolkodásának, az alkotáshoz szükséges bátorságának – vagyis kreativitásának fejlődését,

– fejlesztik kommunikációs képességüket

– megkönnyítik természetessé teszik a gyermekek közösségbe illeszkedését, társadalmivá válását – önismeretre, emberismeretre, az emberi méltóság tiszteletére nevelnek,

– összpontosított, megtervezett munkára szoktatják a benne résztvevőket, melyből nem hiányozhat a rugalmasság, a körülményekhez alkalmazkodó gyors döntési képesség sem,

– nemcsak értelmi képességeik, de érzelmi életük, értékviláguk is gazdagodik

– hozzájárulnak a világra nyitott, kiegyensúlyozott’ derűs személyiség kialakulásához,

– fejlesztjük megfigyelő készségét,

– segít a gyermeknek önmaga és a környező világ megismerésében,

– elősegíti időérzékének fejlődését, térbeli és testi biztonságának javulását,

– beszédkészségének, nyelvi kommunikációs képességének tisztaságát segíti

– ellensúlyozhatja a tömegkommunikációs eszközök (Tv, Videó, tablet) okozta passzivitást

– gazdagítja a szabadidő hasznos kitöltését

 

Kiknek ajánljuk? 

Minden olyan gyereknek ajánljuk aki az 5. életévét betöltötte, szeretne egy jó csapat tagja lenni, szociális érzelmi területen szeretne fejlődni, akiknek fontos az érzelmi intelligencia fejlődése, és szeretettel várjuk azok jelentkezését is akik nehezen fejezik ki önmagukat, előfordul náluk szorongás, esetleg dadogás, viselkedés magatartás probléma.

Jelentkezz: www.szereteterod-tsmt.hu  (kérlek írd oda a gyermek nevét, korát, intézményét, és hogy mire jelentkezel)

Azon gyermekek szüleinek jelentkezését várjuk, akik hasonlóan gondolkodnak és fontosnak tartják gyermekük megsegítését ugyanúgy mint mi és vállalják azt, hogy részt vesznek egy 90 perces felkészítő tájékoztatón, aminek díja 8.000ft.

További információ és jelentkezés a +36 30 469-59-50-es telefonszámon.