Egyéni TSMT-terápia, TSMT-I

A gyermek életkorát, állapotát, érettségét, terhelhetőségét vizsgálati eredményét figyelembe véve történik a javaslattétel a TSMT-I (egyéni) terápiára.

A terápia lényege, hogy olyan szenzoros ingereket kap a gyermek, ami jólesik a számára, például plédben egyenletes lüktetésre lengetjük, miközben énekelünk és szemkontaktust veszünk fel vele, nagylabdán különböző irányokban mozgatjuk, és folytathatnám a több száz feladatunkkal.

Az egyéni terápiákban jelentős hangsúly helyeződik a sokoldalú vesztibuláris ingerlésre (például plédes/függőágyas lengetések), mely által a gyermek egyensúlyszervét ingereljük. Ezzel az a cél, hogy a gyermek egyensúlyszervébe közvetítsünk passzív ingereket, mert az egyensúlyszerv összeköttetésben van a vizuális (látó), auditív (halló) és beszélő rendszerrel. Az ide közvetített ingerek segítik érni az idegrendszert, hatnak az izomtónusra, ezáltal a mozgásra. Ennek eredményeképpen javulni fog a gyermek vizuális, auditív feldolgozása, mozgása, beszéde.

A terápia során a gyermek komplex vizuális-auditív-taktilis-proprioceptív ingert kap, melyek rendszeres ismétlésével vizuális (látott), auditív(hallott), taktilis(tapintott), térbeli, mozgásos emléknyomok alakulnak ki, miközben végigjárjuk az ontogenetikus fejlődésmenetet a fejemeléstől egészen a felállásig. A hiányzó lépcsőfokokat megerősítjük, „újrahuzalozzuk” az idegrendszer kéreg alatti érző-mozgató területeit. A terápia során szoros érzelmi kohéziót alakítunk ki a szülő és a gyerek között.

Az egyéni terápiát home-training (otthon végezhető tréning) formájában betanítom a szülőknek, megbeszélve a feladatok sorrendjét, ismétlésszámát, heti gyakoriságát. A családok a betanított feladatsort otthon végzik gyermekükkel, majd 4 hét múlva egy kontrollvizsgálaton bemutatják a feladatsort, elmondják az aktuális állapotot. Tornanaplót vezetnek a gyermek reakcióiról. Ennek tükrében történik a feladatok átírása a következő szintre lépés.

Az egyéni TSMT átlagos időtartama 6-12 hónap. Nagyjából ennyi idő szükséges ahhoz, hogy az idegrendszer érési folyamatai elinduljanak, és a bevésődés megtörténjen. A gyermek az egyéni TSMT után csoportos terápián (TSMT-II) tud részt venni, ami sok más fejlődési lehetőséget biztosít a számára, és amit az egyénin megtanult azt még jobban megszilárdíthatja. Javasolt csoportba járás 2 év, ami után a gyermeknek érdemes valamilyen sportági alaptechnikát választani és ott folytatni az éréshez szükséges ingerek felvételét.

Fontos a megszerzett készségeket tovább fejleszteni erősségeit, erősíteni, ezután beszélhetünk  tehetséggondozásról.

Kérje gyermeke vizsgálatát, és megtaláljuk a számára legmegfelelőbb mozgásformát!

Kérje gyermeke vizsgálatát, és megtaláljuk a számára legmegfelelőbb mozgásformát!