Mi az a TSMT?

A szenzomotoros felméréssel a hagyományos iskolaérettségi vizsgálatoknál rejtve maradó részterületi hiányok is feltárásra kerülnek, ezáltal megállapítható az idegrendszer érettségének – azaz az iskolaérettségnek – a valódi szintje.

Mit is jelent a mozaikszó? TSMT – vagyis Tervezett SzenzoMotoros Tréning:

Tervezett, mert a különböző területeken megvizsgált gyermek egyénre szabott feladatait tartalmazza.

Szenzo – ugyanis a szenzoros- érzékelő, ingereket felvevő szervrendszerekhez,(látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) és kevésbé ismert (vesztibuláris és proprioceptív) kapcsolódik és hatással van rájuk.

 

Motoros, vagyis mozgásos, mert a mozgássorok kivitelezésén keresztül hatunk az idegrendszer érési folyamataira ez a kivitelező rész.

Tréning, mert edzéselméletre épül meleg direkt módszer (fokozódó terhelés, ismétlésszám, gyakoriság), a feladatsor egy speciális edzés, ami az erősségeket és a gyengeségeket egyaránt, szinte észrevétlenül fejleszti, ez maga a terápia.

Kinek ajánlott?

Gyakori tünetek, melyekre a TSMT jótékony hatással van:

 • Lassú, megkésett beszédfejlődés,- pár hónaposan már hangokat formál a csecsemő, ha ez elmarad érdemes figyelni rá
 • Lassú, megkésett mozgásfejlődés, azaz nem emeli a fejét, nem szeret hason feküdni, későn kezd forogni, kúszása nem szimmetrikus váltott kéz-láb, olyan inkább, mint egy „meglőtt katona”, esetleg hernyószerű, pillangóúszást imitáló kézmozdulatokkal, vagy béka pózba felhúzott lábbal löki magát előre
 • mászása koordinálatlan, fél lábbal talpon áll és úgy löki magát előre, nem szabályos váltott kéz láb mozdulattal halad, ha a jobb kar-bal láb illetve a bal kar- jobb láb dolgozik egyszerre.
 • nehezen áll fel, kifordított lábfejjel széles terpeszben áll, 12-13 hónapos korára sem indul el önállóan
 • Izomtónus problémák pl: rongybaba vagy tésztaszerűek az izmai, nincsenek tónusban, nem feszülnek meg, nem tudja magát megtartani
 • Tónusfokozódás jelei mutatkoznak, izmai folyamatosan feszült állapotban vannak. Ezek a tünetek megjelenhetnek csak egyes testrészeken is – nyakon, vállon, háton, végtagokon – de lehetnek kiterjedten egész testet érintőek is. Előfordulhat olyan is hogy egyszerre van laza és feszes izomzat is a test különböző pontjain, izomtónus eloszlási, szabáéyozási probléma (kevert izomzat)
 • Mozgása darabos, összerendezetlen, koordinálatlan, nem harmonikus
  – a két test félen mozgása asszimetrikus
  –  ügyetlen”, sokszor elesik, megüti magát,
  –  hárítja a nagymozgásos játszótéri játékokat, mászókázást, hintázást, fél a kisebb magasságoktól, a fejjel lefelé lógatásoktól, nem szeret mérleghintázni, új helyzeteket, új mozgásformákat is elutasítja
 • Kismotort, futóbiciklit nem hajtja, nem tud meg tanulni biciklizni, mozgásos tevékenységekből kimarad, vagy ha mégis részt vesz, hamar elfárad
 • Labdajátékok során, nem tud labdát elkapni, visszadobni, pattogtatni, fogás elengedés ritmusa nem alakult ki.
 • Nem fogja meg a ceruzát, a firkálás nem jelenik meg, a rajzolást hárítja, nem szeret gyurmázni, gyöngyöt fűzni.
 • Építő játékok nehezen kötik le a figyelmét, nem szeret építeni, legózni, asztali játékoknál ülve csak rövid időre (pár másodperc-1 percig) képes megülni, vagy éppen túl hosszú ideig leragad egy tevékenység mellett.
 • Aktivitása eltér a korosztályához képest a tipikustól, túlzottan félénk, játékokat nem kezdeményezi, unszolni kell a tevékenységek kipróbálására.
 • Veszélyérzete nem alakult ki, mindenre felmászik, veszélyes dolgokat tesz,  túlzottan vakmerő.
 • Nem önálló, mindenhez segítséget kér, kevés az önbizalma, mindenre azt mondja „ ezt nem tudom”.
 • Opponáló magatartás jellemzi, könnyen odacsap, impulzív, verekedős, agresszív, türelmetlen.
 • A szenzoros felvevő rendszer túlérzékenysége jellemzi: szem, fül, bőr, szaglás, ízlelés, egyensúlyi rendszer, testérzékelő rendszer, enyhe ingerre is erős válaszreakciói vannak. – pl. becsukja a szemét erősebb fényingerre, befogja a fülét zajoknál, kutyaugatásnál, mentőautóra, összerezzen, megijed, hamar elsírja magát, nem szereti ha megérintik, nem tudja elviselni a címkéket a ruhákban, bizonyos ízű és állagú ételeket nem eszik meg, öklendezik tőle.
 • Inger küszöbe magas: fenti tünetek ellentéte, nagyon erős ingerre sem reagál, pl. intenzív pörgetésre sem szédül el, beüti magát és nem fáj neki, nem sír
 • Kifejező beszéde elmarad a korától, nem nevezi nevén a tárgyakat, mutogatva érteti meg magát, szülőt kezénél fogva odahúzva kommunikál 2 éves korban,

Kommunikációja szegényes, nehezen teremt kapcsolatot gyerekekkel, felnőttel egyaránt, szemkontaktust nem vesz fel vagy csak nagyon rövid ideig néz a társai vagy a felnőtt szemébe.

 

 • Kevés szót ismer, szókincse szegényes, ragokat nem használ (-on-ön-ra-re-rá-nak-nek-nél-nál-tól-től) vagy rosszul ragozza a szavakat. 1-2 szavas tőmondatokat alkot, kortársaihoz képest, akik már összetett mondatokban beszélnek. Kérdésre nem tud válaszolni csak igennel, nemmel. Keveset beszél, nem lehet beszélgetni vele, a rá vonatkozó kérdésekre sem tud válaszolni, Mi történt veled ma? kérdésre az vele történt eseményeket, élményeket nem tudja elmesélni. Halkan, szinte suttogva beszél, monoton egysíkú a beszéde, nyávogva vékony hangon artikulál. Csak a szótagok elejét mondja és/vagy a szavak végét elharapja, beszédhibás, dadog, beszédmotorikai izmai letapadtak ebből kifolyólag, lassú a beszédtempója kisded arcforma 5 éves korban is megmaradt, mimikai izmai nem megfelelően működnek és vagy túl gyorsan beszél, hadar. Ha halandzsázik 2 éves kor felett is.
 • Viselkedése korosztályához képest éretlen, komolytalan, ő a közösség „bohóca”
 • Feladattartása, feladattudata nincs kialakulva, szabálytudata nem alakult ki, nem szereti a kötelező dolgokat, nehezen irányítható, nehezen illeszkedik be a közösségbe, külön játszik óvodás társaitól.
 • Játéka céltalan, csak rohangál fel-alá, dobálja a játékokat, hangosan és indokolatlanul sokat kiabál, társai játékát megzavarja és velük szemben erőszakos.
 • Hipermotil, izgága, nem bír egy dolgot 1 percnél tovább csinálni.
 • Éjszakai és/vagy nappali bepisilés jellemző még a szobatisztaság kialakulása után, vagy csak pelenkába hajlandó kakilni.
 • Szorong, sokszor nyugtalan, több napig nem székel, visszatartja, székrekedése van.
 • Alvása nyugtalan, sokszor felébred, kiabál álmában, előfordulnak tikkek- pl.: szipogás, szimatolás, krákogás, köhögés, dünnyögés, röfögés, hunyorgás, grimaszolás, orrhuzogatás, fejrángatás, vállrándítás, lábdobogás.
 • Sokat hisztizik, nehezen megnyugtatható, gyakoriak a dührohamok
 • Nagyon rugalmatlan, a változásokat nehezen viseli, nehezen vált a különböző tevékenységek között.
 • Érdeklődése egysíkú, csak egy-két dolog érdekli, arról mindent tud,(pl.:Dínókról), általános tájékozottsága életkorától elmarad.
 • A játékokkal, eszközökkel nem a funkciójuk szerint játszik, pl. autóit sorba rendezi, dobálja a játékait, ki-be húzogatja a fiókokat, ajtókat nyitja csukja, kerekeket pörget.
 • Tanulási nehézségek, problémák („disz”-es tünetei) vannak, nehezen tanul meg egy verset, a számolás is gondot okoz, Nem tud 5-ig számolni óvodás korában.
 • Mintamásolása, szeriális emlékezete gyenge, tükörkép rajzolása gondot okoz.
 • Pontok összekötése nehézséget okoz, színezéskor kimegy a vonalból. Ceruzafogása nem alakult ki.
 • Nehezen párosít kiegészítő párokat, puzzle nem érdekli.
 • Irányokat nem tudja megnevezni (rá, fölé, elé, mögé) bal és a jobb oldalt téveszti.
 • Nincs kialakult lateralitás, kezesség 7 éves korra sem.
 • Testtudata, testsémája korától elmarad, saját testén és térben tájékozódni nem tud.

Szolgáltatásaink…

Jelnetkezzen most!

Tudj meg róla többet!

Miben segíte az INPP?