Szomatodráma

A gyógyító játék

Játék testi tüneteinkkel egy olyan kreatív önismereti és gyógyító lehetőség, ahol kapcsolatba kerülünk érzelmeinkkel, belső világunkkal.
A saját testünkről alkotott elképzeléseinket kitesszük a térbe, ezzel mélyebben megismerjük benső világunkat és az őt alakító szereplőket mely által kreatívan alakíthatjuk, kísérletezhetünk, játszhatunk vele és ez gyógyító folyamatokat indíthat el szervezetünkben. A személyes kapcsolatfelvétel során megvalósul, a testüzenetek szeretetteli elfogadása, az érzelmi elakadások feloldása, az elénk táruló helyzet átrendeződése.

A gyógyító játékok során a testi tapasztalatainkra, tüneteinkre, betegségeinkre figyelünk, és engedjük, hogy a test bölcsessége irányítsa tudatosságunkat. Élőben, konkrét találkozások, konfliktusok, érzelmi átélések és cselekvések történnek, amivel elhárítjuk a gyógyulás belső akadályait és közelebb jutunk a vágyott testi-lelki harmóniához.

A módszer lehetővé teszi, hogy elzárt és fájdalmas érzéseinkkel találkozzunk, melyek tudattalanul irányítják életünket. Amik testi tünetek, betegségek formájában jelennek meg. A játék során mély érzelmi átéléssel oldjuk a feszültséget, gyengéden elhárítva a szükségtelenné vált akadályokat, hogy az öngyógyítás folyamata – lelki és testi szinten is – elindulhasson. A folyamat segít önszeretetünk és önelfogadásunk gyakorlásában.  Lehetőséget ad arra, hogy valódi, teherbíró, szeretetteljes kapcsolatot építhessünk önmagunkkal, testi, lelki és spirituális szinten egyaránt.

A valódi megoldás, kibékítés, megbocsátás, támaszadás a főszereplő testi folyamataiban, testi és lelki érzeteiben, érzéseiben megy végbe. Ezáltal elindulhat egy új energetikai mintázat, mely spontán, természetes, öngyógyító folyamatokat indít el.

Játék testi tüneteinkkel egy olyan kreatív önismereti és gyógyító lehetőség ahol érzelemtelien kommunikálunk belső világunkkal.