BEMUTATKOZÁS

Segítő szakemberként a misszióm a korai felismerés, megsegítés, a szülők támogatása, a tanácsadás hisz minél hamarabb segítséget nyújtunk, annál gyorsabban eredményeket érünk el. Elkötelezett híve vagyok a prevenciónak. Hivatásom életfeladat is egyben, igyekszem megtalálni, felismerni a háttérben húzódó okokat összefüggéseket és arra célzott terápiát adni. Célom, hogy segítsek a szülőknek, és fejlesszem a legjobb tudásom szerint a gyerekeket. Örömmel kísérem a folyamatokat, változásokat pszicho-motoros, pszicho-szociális, pszicho-kognitív területeken egyaránt, a születéstől a felnőtt korosztályig.

Számomra Hámori József foglalta össze legjobban a lényeget:

„Aki koordináltan tud mozogni, az fegyelmezettebben gondolkodik - mert a bonyolult és megfelelően adagolt mozgássorozatok kialakítása és automatizálása visszahat az agy fejlődésére, ami a többi területen is segít kialakítani a könnyed, differenciált működést.”

Szabó Andrea gyógypedagógus-Tsmt terapeuta

Óvodás korom óta tudom, hogy segítő szeretnék lenni és első utam az egészségügybe vezetett. Az iskola elvégzése után 1991-es években általános ápolónői végzettségemmel bölcsődei gondozónőként kezdtem pályafutásomat. A munkakör, amit elláttam magába foglalta az optimális szociális és egészségügyi légkör megteremtését és a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítését. A mindennapi gyakorlat során, szembetűnő volt az eltérés az azonos korosztályú gyermekek, mozgásos tevékenysége, a kifejező beszéde és a viselkedéses megnyilvánulásai között. A tipikus fejlődésmenettől eltértek. Ez motivált arra, hogy olyan tudást szerezzek, amivel segíteni tudom a gyermekek fejlődését és megtámogathassam a szülőket. Hiszen a korai intervenció, ami a megelőzésre különös hangsúlyt fektet, alapozza meg a gyermekek későbbi életútját. Ugyanis a megfoganás pillanatától a jó iskolai beválásra és társadalmi beilleszkedésre, vagyis az életre készítjük fel a gyermekeinket.

2008-ban az ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szereztem meg pszichopedagógus tanár szakon a diplomámat. Ebben az évben a tanultakat a II. kerületi Egyesített Bölcsődék intézményében hasznosítottam.

2010 és 2012 között a Józsefvárosi Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolában szenzomotoros szemléletű komplex fejlesztéseket végeztem.

2012 és 2014 között a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény korai fejlesztőjében gyógypedagógus-TSMT terapeutaként dolgoztam, és a 9. kerületi 0-5 éves korú gyermekek fejlesztését láttam el. Később az óvodai részlegben egyéni és csoportos TSMT terápiákat folytattam.

2017-ben a Szakszolgálat munkatársa is voltam. Munkám során tapasztaltam, hogy az általam felmért gyerekek akiknél a legtöbb esetben súlyos részképesség nehézséget, figyelem problémát, viselkedés és magatartás nehézséget tapasztaltam, nem kapnak megfelelő ellátást. Ennek oka személyi feltételek hiánya, megfelelő helyiségek megléte, időbeosztása, és eszközi feltételek hiánya.

A szakszolgálat (nevelési tanácsadó) munkatársai erejükön felül mindent megtesznek és mégis sok gyermek az ideális fejlesztést nem tudja megkapni és a prevenció ezen a szinten sajnos szóba sem jöhet. Én a prevenció híve vagyok és a munkám során arra törekszem, hogy minél hamarabb kiderüljenek a gyermekek elakadásai, nehézségei és időben több oldalról egy szakmai Team segítségével megtámogassuk a gyermekeket, hogy boldog kiegyensúlyozott kisemberek vegyenek körül minket. Ezért hoztuk létre Százhalombattán a Szeretet-ERŐD központot, ahol ezt legjobb tudásunk szerint igyekszünk megvalósítani.

Végzettségemet tekintve a viselkedés magatartás problémakörébe tartozó, hiperaktivitás zavarral és autizmus-spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése a szakterületem.

Gyakran keresnek meg a szülők és más szakemberek megkésett mozgásfejlődés, beszéd elmaradás, figyelemi problémák, gyakori dührohamok, tanulási, beilleszkedési és részképesség nehézségekkel.

Állapotfelmérésre használom a SEED fejlődési skálát 0-4 éves gyermekek fejlettségi szintjének a megállapítására és a Portage fejlődési skálát 0-6 éves korú gyermekeknél. Tervezett szenzomotoros terápiát alkalmazom a gyakorlatban 0-12 éves korú gyermekeknél nagy eredménnyel. Fontosnak tartom, hogy az idegrendszer érettségét mérő állapot és mozgásvizsgáló teszttel, minden 5. életévét betöltött gyermeket iskolaérettség szempontjából felmérjünk.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a TSMT - terápia alkalmazása esetén a gyermekek figyelme, szabálytudata, szabálykövetése, monotóniatűrése, szeriális emlékezete, ritmusérzéke fejlődik. Kudarcfelismerő, kudarctűrő képessége és egészséges optimális veszélyérzete kialakul, és önbizalom növelő hatása is van. Felemelő érzés látni, mikor egy szorongó, nem beszélő, új helyzeteket elutasító gyermek leküzdi a félelmeit és kitartóan végigviszi az előre kijelölt feladatokat.

A tervezett feladatsorral az erősségei megszilárdulnak a gyengeségei pedig észrevétlenül fejlődnek így az idegrendszere éretté válik, és ez sikeres iskolai beválást eredményez.

Számomra a szakmai együttműködés elengedhetetlen, vallom, hogy csak közösen tudunk együttes erővel összefogva tenni a változásért. Legyen szó akár a tanulási képességeket meghatározó pszichikai funkciók működésének szűréséről, vagy prevenciós-korrekciós feladatok ellátásáról vagy BTMN és SNI-s gyermekek fejlesztéséről. A hétköznapok gyakorlatában előfordul, hogy jellegét tekintve nem vagyok kompetens egy adott problémában, (neurológia, logopédia, pszichológia, Dévény terápia) akkor a szülőt tanácsokkal ellátva a megfelelő szakemberhez irányítom. Munkám fontos részét képezi a szülőkkel való együttműködés, a velük való kapcsolattartás, megsegítésük és a velük való kommunikáció. Tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem a gyógypedagógiai segítségnyújtás több területén.

dolognak tartom a korai felismerést, a korai megsegítést, mert minél hamarabb beavatkozunk és segítjük a gyermeket az elmaradt területeken annál nagyobb eredményeket tudunk elérni. A korai korosztállyal foglalkozni hálás feladat. Sikerorientált terület a szenzomotoros terápia, hisz akármilyen sérültségi fokról legyen is szó, nagyon rövid idő alatt mutatkoznak a pozitív változások. Mindenki elégedettségére. Fontosnak tartom minél szélesebb körben végezni a feladataimat, tapasztalatot szerezni más problémák megoldásában, egyéb felmerülő nehézségek kezelésében.

Hálás vagyok a szülőknek, kollégáknak és a családomnak, hogy az elmúlt évek során támogattak, bizalmat szavaztak nekem, és közösen dolgoztunk együtt azért, hogy a gyerekek megfelelően fejlődhessenek.

A személyes találkozó, és segítő együttműködés jegyében,

Tisztelettel:

Szabó Andrea gyógypedagógus-Tsmt terapeuta