ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ EGYÉNI ÉS CSOPORTOS FORMÁBAN

Kedves Szülők, Kedves Érdeklődők!

Komoly problémának látjuk, hogy nincs fokozatosság és megfelelő átmenet az óvodai életből az iskolába. A váltás kritikus és sok változással jár a gyerekek életében, ismeretlen helyen, felnőttekkel és kortársakkal.

A mindennapokat jellemzi a feszített munkatempó, elvárások, szabályok. Ezek a történések egy életre meghatározhatják a gyerekek tanuláshoz való viszonyát, személyiségfejlődését. A rossz benyomások hatására elveszítheti az érdeklődését, kíváncsiságát a világ megismerésére, az önértékelése, önbecsülése sérülhet és az iskolakezdés izgatott várakozása helyett bekapcsol az iskolától való félelem és szorongás.

A két intézmény közötti távolságot a gyermekek még szülői segítséggel sem tudják áthidalni, ami megterhelő a gyermek és a szülő számára is és egész életére maradandó sebeket, sérüléseket szerezhet kellő támogatottság nélkül. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a szeptemberben kezdődő foglalkozásainkkal.

Az integrált óvodai nevelésnek, a vegyes csoportoknak sok előnye, de sajnos legalább ugyanannyi hátránya is van. Nem jut elegendő idő azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztésére, amelyek a sikeres iskolai beváláshoz elengedhetetlenek. A szülők sok esetben tagozatos iskolát keresnek gyermeküknek, amelyek igen magas mércét állítanak az iskolát kezdő gyermekek elé.

Az iskolaérettség az a testi, szociális-érzelmi érettségi szint, amely biztosítja a gyermek sikeres iskolai beválását és megfelelő fejlődését.

Az iskolaérettség tényezőinek 3 három fő csoportja:

Testi adottságok: 6 éves korú gyermek testi fejlettségének vizsgálata az orvos feladata. Méri a testsúlyát, testmagasságát, a mozgásszerveinek, egyensúlyának, szenzoros érzékszerveinek épségét és az idegrendszer érettségét vizsgálja. Egyéb krónikus betegségek megléte külön odafigyelést igényelnek az iskolában.

A kisiskolás átlagos testmagassága 120 cm és kb. 20 kg a súlya. A fogváltása elkezdődött, teste arányosan fejlett, jól terhelhető, mozgása összerendezett, koordinált, finommotorikája kialakult. Képes jelezni testi szükségleteit, befolyásolni, irányítani mozgását, viselkedését.

Szociális-érzelmi érettség: Érdeklődő, nyitott környezete iránt, önkéntelen figyeleme és emlékezete mellett megjelenik a szándékos emlékezet és figyelem. Képes legalább 10-15 percig koncentrálni, az elemi fogalmi gondolkodása kialakult. Beszéde érthető, megfelelő hangsúlyú és tempójú, és végighallgatja, ha más beszél. Alapvetően ismeri a nevét, lakcímét, szülei nevét, foglalkozását. Megfelelő tudása van önmagáról és környezetéről. Tudja a napszakokat, évszakokat, hónapokat, időjárásnak megfelelően tud öltözködni, saját vágyait képes késleltetni és a viselkedése kontrollált. Feladattudata, feladattartása van, motivált az önálló és csoportos munkavégzésre. Alkalmazkodó készsége kialakult, a felnőttekkel és a kortársaival együttműködő, szabálykövető.

Sok esetben a gyerekek rá vannak kényszerítve az iskolakezdésre. A tantervi követelmények túlterhelik őket. Az iskola és a szülők a nap minden percét beosztják számukra, nincs idejük a pihenésre, regenerálódásra, ez vezet az idegrendszer kimerüléséhez. A pedagógusokkal, diák társakkal való konfliktusok feszültsége, a teljesítménykényszer, túlzó elvárások, kudarc élményekhez vezet ami szorongóvá teheti őket.

A szorongás tünetei: a mindig vidám, lelkes kisdiák furcsán kezd viselkedni, nem szeret iskolába menni, ok nélkül elsírja magát, nyugtalan, agresszív, és egyre gyakrabban „beteg”. Ezek a tünetek a lelki problémák testi megjelenései: székrekedés, hányinger, hányás, gyors szívverés, légszomj, izomgyengeség, szédülés, ájulás, fejfájás, hasfájás, hasmenés, éjszakai bepisilés jelzik, hogy nincs rendben valami. Ilyenkor érdemes szakember segítségét is kérni.

Hogyan segítheti át a szülő a gyermekét ezen az időszakon?

Az iskolakezdést egy természetes új élethelyzetként kezeljük. A szülők iskolakezdéssel kapcsolatos érzései hatással vannak a gyerekekre akár öröm, kíváncsiság, félelmek, szorongás melyeket saját élményeikből, kudarcaikból elevenítenek fel.

A negatív történetek megrémíthetik, a pozitív sikerrel végződő történetek pedig motiválhatják a gyerekeket. A szülő elvárásai is nehézséget okoznak a gyermeknek. A szülő is sokat hallhatta gyerekkorában hogy: “viselkedj jól stb. kifejezéseket. Ebben segíthet a Workshop gyerekeknek és szüleiknek.

Fontos, hogy a szülő már a tanév kezdete előtt beszélgessen az iskoláról hogy, mi fog változni, hogyan és mit szoktak ott csinálni, miért lesz jó odajárni, milyen fontos és hasznos dolgokat lehet ott tanulni, új barátokkal lehet megismerkedni. Érdemes felkelteni az érdeklődését a tanulás iránt. Jó ötlet a közös látogatás a kiválasztott iskolába, a tanévkezdéshez szükséges tanszerek megvásárlása. Alakítsunk ki egy különálló tanulósarkot a számára, beszélgessünk arról hogy mi minden történt aznap, és leckeírás előtt legyen egy fél órás közös programunk amit szívesen csinál a gyermek. Sokat dicsérjük. Nélkülözhetetlen a szeretetteljes családi háttér biztosítása hogy, tudja, a családjára bármikor számíthat és őszintén elmondhat mindent.

Miben tudunk mi segíteni a gyermeknek és a szülőnek?

A fokozatos fejlesztés kialakítja a gyermekek terhelhetőségét, feladattudatát, egyirányú, többcsatornás figyelmét, monotónia tűrését, ritmusérzékét, beszéd észlelését, értését.

Ha a fokozatos fejlesztés nem történik meg, nehezen tudja a figyelmét koncentrálni, hibásak lesznek az elvégzett feladatai, és ez kihat a magatartására is.

Pedig alap képességei megvannak, okos, ügyes mégsem képes kihozni magából, mert nincsenek rá technikái, bevésődött módszerei, amivel megtehetné. Mi ebben segítünk nekik, csatornákat építünk, amivel lehetősége lesz kihozni magából a maximumot, kitenni a világnak, mindazt, ami benne van. Előfordulhat sok esetben hogy a nagycsoportban már látható megállapítható a későbbi írás-, olvasás- és/vagy számolási nehézség.

Fontosnak tartjuk a korai fejlesztést, prevenciót ezért mi már 0-éves kortól várjuk a gyermekeket.

Minden 5. életévét betöltött óvodás gyermeket a sikeres iskolakezdés érdekében kötelezően kellene speciális prevencióban, megsegítésben részesíteni.

Régen ez az óvoda feladata volt, de sajnálatos módon a tapasztalat azt mutatja, hogy az eszközi és személyi feltételek nem adottak ehhez. Ezért a szülőkre hárul ez a feladat is, hogy megoldják gyermekük felkészítését az iskolai évekre.

Zökkenőmentes iskolakezdést kívánunk mindenkinek!

Azon gyermekek szüleinek jelentkezését várjuk, akik hasonlóan gondolkodnak és fontosnak tartják gyermekük megsegítését ugyanúgy mint mi és vállalják azt, hogy részt vesznek egy 90 perces felkészítő tájékoztatón, aminek díja 4.000ft.

További információ és jelentkezés.

Amit a szeptemberben induló iskola felkészítőről tudni kell!

Október elejétől június 15-ig tartó iskolarendszerű formában tervezzük, kiscsoportos létszámú minimum 6 fővel indítjuk.

Augusztustól szeptember közepéig végezzük a jelentkezések alapján az iskolaérettségi vizsgálatokat a készség- és képesség felméréseket, külön díjazás ellenében. Iskolaérettségi vizsgálat egy 60 perces szenzomotoros szemléletű felmérés, mely az idegrendszer érését igazoló neuromotoros vizsgálatokat tartalmazza és egy 120 perces tanulási képességeket (íráskészség, olvasási készség, számolási készség) vizsgáló eljárásokat tartalmazó külön alkalom. Az eredmények alapján összeállítjuk az éves tanmenetet, napokra, gyerekekre lebontva.

A közös, csoportos órák segítik a szocializációs képességek fejlesztését és a szabályokhoz való alkalmazkodást.

Tsmt minden alkalommal része a foglalkozásoknak, hiszen a mozgás a gyermek egész intellektusával szorosan összefügg.

Igény szerint tájékoztatást kérhet gyermekéről előre egyeztetett időpontban a gyógypedagógustól külön bérezés ellenében.

Év közben 1-2 alkalommal részképességet mérő feladatlapokkal kontroll vizsgálatot készítünk, hogy lássuk a gyermek fejlesztési hatékonyságának alakulását.

Minden órán vezetjük a gyermek egyéni haladási naplóját, melyen naprakészen fel lesz tüntetve a fejlesztendő terület, és az órán elvégzett tananyag.

Igyekszünk megtalálni a gyermekek erősségeit, azt a kiemelt területet, amelyen saját képességprofilján belül a legtehetségesebbnek bizonyul. Ezt fejlesztve kiemelten foglalkozunk pozitív énképük és reális önértékelésük kialakításával.

Hétvégére minden esetben kapnak elvégzendő házi feladatokat, hogy az iskolához oly szükséges feladat ill. - kötelességtudatuk kialakuljon.

Év végén záró kontroll vizsgálatot végzünk, ennek díja az év eleji felmérőkkel megegyező díjazású. Ezt a komplex vizsgálatot különálló felmérő tesztekkel végezzük. Ezután elkészítjük az egyéni értékelőlapokat, amelyeket a gyermekek, illetve szüleik tetszés szerint magukkal vihetnek leendő iskolájukba.

Külön konzultációs időpontok egyeztetésére 3 havonta van lehetőség díjazás ellenében, ahol a gyermekkel kapcsolatos minden fejlesztést átbeszélünk és visszajelzünk a teljesítményét illetően. Szóbeli értékelése ilyen formában történik.

Iskola előkészítő programunk választható formái, tervezett időpontjai:

 • heti 2x90 perc
 • vagy fél napos komplex iskola előkészítő kiscsoportban heti 1x délelőtt 8-12-ig

Az Iskolaelőkészítő alatt fejlesztendő területek:

 • Értelmi képességek:
  • logikus gondolkodás
  • analízis-szintézis
  • érzékelés, észlelés (tapintásos, hallási, látási, észlelés…)
  • emlékezet (rövid távú, hosszú távú, vizuális, auditív, verbális)
  • figyelem (szándékos figyelem, figyelemátvitel, figyelemmegosztás)
  • képzelet (kreativitás)
  • gondolkodás (analízis, szintézis, általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, differenciálás, ok-okozati összefüggések meglátása)
  • számolási képességek (számsor, számfogalom, mennyiségélmény)
 • Érzelmi, akarati képességek:
  • feladattudat
  • feladattartás
  • empátia
  • frusztrációs tolerancia
  • szabálytudat
  • kudarc elviselése
 • Szocializációs képességek:
  • önismeret, énkép
  • önérvényesítés (önértékelés, önbizalom)
  • normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony
  • társas kapcsolatok
  • tevékenységekhez való viszony (kezdeményező, szervező, együttműködési és alkalmazkodási képesség)
 • Anyanyelvi képességek:
  • beszéd (beszédstílus, beszédtempó, hangerő, hangsúly, légzéstechnika…)
  • beszédértés (szavak szintjén, mondatmegértés, szövegértés, beszédhanghallás)
  • kifejezőképesség (aktív, általános, relációs szókincs, mondatalkotás, szövegalkotás, artikuláció)
  • kommunikációs, kapcsolatteremtő- és kapcsolattartó képesség
  • kommunikációs képesség (felnőtt-gyermek kapcsolatban, gyermek-gyermek kapcsolatban)
  • metakommunikáció

Szeretettel várjuk érdeklődését, jelentkezését!