KORAI PREVENCIÓ, KORAI FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS

Korai fejlesztés, intervenció a 0-5 év közötti, megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű kisgyermekek és családjuk támogatása. A fejlesztés célja a sérült, vagy lassabb ütemben kialakuló képességek erősítése, jobb életminőség elérése, szociális kapcsolatok kialakításának támogatása. Különböző technikákat alkalmazva, mint komplex gyógypedagógiai módszer, beszédindítás, TSMT-terápia, höcögtető-babusgató, gyógymasszázs, pszichológia, és egyéb megsegítések által, ahol figyelembe vesszük az egyéni fejlődési tempót, a gyermek életkorát, érdeklődését, így reális célokat és elvárásokat tűzhetünk ki közös megvalósítandó célként. A sikerhez szükség van a szülők aktív jelenlétére, támogatására, foglalkozásokon ők is részt vehetnek. A gyermekek korától, fejlettségi szintjétől és speciális nevelési igényétől függően, heti rendszerességgel, játékos formában vesznek részt egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokon.

A fejlesztés alkalmával szerzett tapasztalatok könnyedén átültethetők otthoni környezetbe, így a közös játék élmény újra átélhető. Szakembereink tevékenysége sokrétű a gyermekek aktivizálása mellett a mintaadást is fontosnak tartjuk a foglalkozásokon résztvevő szülőknek.

  • eltérő mozgásfejlődésű,
  • beszédfejlődésben megkésett,
  • értelmileg sérült,
  • autizmus,
  • ADHD,
  • viselkedési, szociális készségek eltérésével, kapcsolati problémákkal,
  • étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondokkal

küzdő gyermekek korai fejlesztését vállaljuk. A fejlesztést végző szakemberek több szempontot figyelembe véve alakítják ki az egyénre szabott fejlesztési tervet amiben különböző terápiás elemeket alkalmaznak a gyermek állapotához, képességeihez mérten.

A foglalkozások rendszere - korai komplex fejlesztés, terápia: a gyógypedagógiai megfigyelés és jelen állapot felmérése során információt kapunk a gyermek általános fejlettségi szintjéről, érdeklődéséről, motiválhatóságáról, együttműködési készségéről.

Az egyéni korai fejlesztés előnye, hogy a szakember, a gyermek és a szülő együtt tevékenykedhet. A körülmények kedveznek a bensőséges, oldott légkör kialakulásának. Szemléletünk egyik fő pillére a rugalmasság, erre biztatjuk a szülőket is gyermekeikkel szemben. Figyelembe vesszük az egyéni fejlődési tempót, a gyermek életkorát és érdeklődését, így reális célokat és elvárásokat tűzhetünk ki célul.

Csoportos korai fejlesztő foglalkozások: Változatos felépítésű és célú csoportos foglalkozások járulnak hozzá a gyermekek minél színesebb és szélesebb körű ellátásához. Valamennyi foglalkozástípus közös vonása, hogy tudatosan felépítve, meghatározott rendszerű, változatos, játékos feladatokkal biztosítja az örömteli együttlétet. Mozgásos elemek, népi játékok, mondókák éppúgy megtalálhatók bennük, mint kommunikációfejlesztés, széleskörű észlelési feladatok és alkotó tevékenységek. Az együttes élmény összefűzi a szülőt és a gyermeket, így együtt tapasztalhatják meg a közösség erejét és annak szocializációs hatásait.

Gyógymasszázs: Amennyiben koraszülöttség vagy a szülés következtében kialakult izomtónus eltérés áll fenn javasolhatjuk a masszázs rendszerességét. Esetleg ha megkésett beszédfejlődés áll fenn renyhe beszédmotorikai izmok állhatnak a háttérben, vagy kevert izomtónus esetén késhet a mozgásfejlődés. Sok tényezőt figyelembe véve javasolunk minden esetben a cél eléréséhez megfelelő megsegítést.

Gyógypedagógiai tanácsadás, szülőkonzultáció: Tanácsadások alkalmával bármilyen, gyermekük állapotát, fejlődését, fejlettségét érintő problémát megoszthatnak velünk nyugodt, bizalmas légkörben. Célunk elsősorban az iránymutatás. A kora gyermekkor (0-5 év) időszakában használható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelmi- és viselkedés-szabályozási problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét. A szülőkonzultáció, tanácsadás célja az, hogy az ilyen szabályozási nehézségek fennállása esetén támogatást nyújtson Önöknek, illetve segítse a mindenki számára elfogadható megoldások megtalálását. További cél a gyermek tüneteinek kezelésével párhuzamosan a szülők és a gyermek közötti kapcsolat megértése, az esetlegesen kisiklott kötődési viszony megváltoztatása.

Pszichológiai tanácsadás, szülőkonzultáció: A felmerülő pszichés, szociális-érzelmi, viselkedés-magatartás problémák esetén biztosítjuk igénybe vehetik a szülők a pszichológiai megsegítést mind a gyermek, mind az egész család számára. A tanácsadás vagy terápia formáját az eset jellege határozza meg. Amennyiben a pszichológus az esetfeltárás során úgy látja, hogy a gyermek problémájának megoldásához a szülők aktív közreműködése szükséges, több alkalmas szülő-, családkonzultációt, illetve család és vagy viselkedés terápiát kezdeményezhet.

A teljesség igénye nélkül fordulhatnak hozzánk az alábbi tünetekel is:

  • excesszív (vigasztalhatatlan) sírás és krónikus nyugtalanság,
  • etetési, étkezési és gyarapodási problémák tartós fennállása és a család mindennapjait negatívan befolyásoló jelenségek,
  • alvás- ébrenlét, elalvási, átalvási problémák esetén.

Fontos szempont az organikus (testi, vagyis szervi) és nem organikus (lelki) eredetű tünetek kiszűrése, hiszen gyakran előfordul, hogy a regulációs (sírás, táplálás, alvás-ébrenlét) zavar másodlagos tünetként jelenik meg. A konzultációt megelőzően orvosi kivizsgálást javasolunk. Minden esetben első körben neurológiai véleményt kérünk.

A regulációs zavarok sok tényezőt magukban foglalnak megjelenésük lehet orvosi és vagy pszichoszociális eredetű ezért speciális felkészülést igényelnek a szakemberek részéről.